ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

กระแสนิยมของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

     เนื่องจากค่าไฟฟ้าสูงขึ้นทุกวันประกอบกับค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งโซล่าเซลล์หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีประสิทธิภาพมากขึ้นในราคาที่ย่อมเยาลงสวนทางกัน กว่าหลายปีก่อน ทําให้ระยะเวลาการคืนทุนในการติดตั้งโซล่าเซลล์สั้นลง จากเดิมนั้นต้องใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 6-7 ปี ปัจจุบันเหลือเพียง 4-5ปี โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมหากได้สิทธิบัตรจากกรมส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซื่งให้สิทธิกับผู้ลงทุนติดตั้งโซล่ารูฟหรือโซล่าเซลล์เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในกิจการหรืออุตสาหกรรมการผลิต ของตน จะมีสิทธิได้ลดภาษีสูงสุด 50% ของเงินลงทุนในการติดตั้งโซล่า

     ย้อนมาดูการติดตั้งโซล่าเซลล์สําหรับภาคประชาชนในปัจจุบัน การดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป จากแต่ก่อน หลายคนเริ่มทํางานที่บ้าน ทําให้พฤติกรรมการใช้ไฟหรือพลังงานในบ้านเพิ่มมากขึ้น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะตอบโจทย์ในการลดค่าไฟระยะยาว การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ในราคาที่ย่อมเยากว่าในอดีต นอกจากนี้ยังสามารถขายไฟส่วนเกินที่เหลือใช้คืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกใน ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโซล่ารูฟ

     ด้วยราคาที่จับต้องได้ ทําให้การติดตั้งโซล่ารูฟ หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5-10 kWp สําหรับบ้านเรือนที่มีค่าไฟต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ราคาจะอยู่ที่150,000 - 300,000 บาท หรือประมาณ 30 บาทต่อวัตต์ ต่างจากอดีตที่ราคาต่อวัตต์สูงถึง 40 บาท จึงไม่น่าประหลาดใจที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟต่อเดือน หลักแสนหรือหลักล้าน ราคาติดตั้งโซล่าเซลล์หรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสนอในการประมูลของบริษัทรับเหมาออกแบบติดตั้งโซล่าทั่วไป ก็จะอยู่ที่ 23 - 28 บาทต่อวัตต์ จึงจะเห็นได้ว่ายิ่งมีค่าไฟต่อเดือนสูงมากขึ้นเท่าไหร่ ราคาต่อหน่วยของเงินลงทุนในการติดตั้งโซล่าเซลล์ก็จะยิ่งตํ่าลง เท่านั้น และหากได้รับการออกแบบติดตั้งโซล่ารูฟจากบริษัทฯ มืออาชีพ ที่มีความชํานาญที่คํานึงถึง ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนก็จะยิ่งทําให้การทํางานของระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้มาก ขึ้น

     การออกแบบที่ดีจะต้องทําให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ไฟที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จนหมด หากเป็นเช่นนี้จะทําให้สามารถคืนทุนจากการลงทุนติดตั้งโซล่ารูฟได้ภายใน 3 -4 ปี จากผลลัพธ์ดังกล่าวจึงเป็นคําตอบสําหรับภาคอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน ว่าทําไมการติดตั้งโซล่ารูฟ หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา จึงอยู่ในกระแสหรือเทรนด์ของการลงทุนที่กําลัง ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในขณะนี

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​