สินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ในราคาที่จับต้องได้

TIER1 PRODUCT QUALITY WITH THE BEST PRICE

เราเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) หรือ โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) ระดับ Top 5 ของโลก (Tier 1) เพื่อให้ได้คุณภาพและกำลังการผลิตสูงสุดในราคาที่จับต้องได้ พร้อมรับประกันการติดตั้งและผลผลิตยาวนานสูงสุด 25 ปี

SOLAR PANEL​

กำลังผลิตไฟฟ้า  550 - 650 Watt / PV Module / รับประกันความเสียหายแผง 12 ปี / รับประกันประสิทธิภาพแผง 25 ปี

กำลังผลิตไฟฟ้า  450 - 550 Wp รับประกันความ
เสียหายแผง 12 ปี / รับประกันประสิทธิภาพแผง 25 ปี

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่า ที่เราเลือกใช้

แผงโซล่า ที่เราเลือกใช้

OUR TIER 1 PRODUCTS

OUR TIER 1 PRODUCTS

เราเลือกใช้แผงโซล่า (SOLAR   PANEL)

ที่จัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Tier 1 ของโลกเท่านั้น

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้สินค้าที่ดี

ที่สุด เทคโนโลยีและกำลังการผลิตที่ได้

ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรับประกัน

ประสิทธิภาพยาวนาน 25 -30 ปี

เราเลือกใช้แผงโซล่า (SOLAR PANEL) ที่จัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Tier 1  ของโลกเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้สินค้าที่ดีที่สุด เทคโนโลยีและกำลังการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรับประกันประสิทธิภาพยาวนาน 25 - 30 ปี

OUR SOLAR PANEL BRAND

OUR SOLAR PANEL BRAND

INVERTER

✔ 5/20  yrs  INVERTER  WARRANTY

INVERTER
Germany Technology
3 Phase Inverter
Out put 22000 – 66000 VA
10 yrs product guaranty
maximum 25 yrs guaranty
Israel synergy Technology
3 Phase inverter
output 12500-82800 kVA
12 year warranty
maximum 25 yrs guaranty
Germany technology
Power for large scale power
Out put 20000 -25000 kVA
10 year product guaranty
maximum 25 yrs guaranty
Europe standard
3 Phase Inverter
Out put 50000 -120000 VA
10 years warranty
maximum 25 yrs guaranty
Europe standard
3 Phase Inverter
Out put 50000 kVA
10 years warranty
maximum 25 yrs guaranty

SOLAR MOUNTING

LOCK SOLAR บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์
UI SOLAR บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์
  บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์
  บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์
 

Special T6 Aluminium Support Structure
for SolarRooftop and Solar Farm

✔ 12 yrs MOUNTING WARRANTY
  บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์
  บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์
  บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์
  บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร  ,แผงโซล่าเซลล์ ,บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ , ขายแผงโซล่าเซลล์ , ติดเเผงโซล่าเซลล์
© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​