ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

การรับประกันแผงโซล่าเซลล์หรือแผง Solar Cell System และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER)

ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาหรือ Solar Cell System บนหลังคา

        ปกติแล้วบริษัทผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ ราคาถูกจะรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเวลา 12 ปี และรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์เป็นเวลา 25 ปี โดยมีประสิทธิภาพการผลิตไม่ต่ำกว่า 90% ในปีที่ 1-10 และไม่ต่ำกว่า 80% ในปีที่ 11-25

        หากพบว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่รับประกันจากการใช้งานปกติ เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือ Solar Cell System มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือไม่ได้ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ความรับผิดในการประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายหรือไม่ได้ประสิทธิภาพนั้น
ไม่รวมกรณีที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีการดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ หรือต่อเติมที่ต่างไปจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตแผงเซลล์ แสงอาทิตย์หรือ Solar Cell System
จัดจำหน่าย

(2) เสียหายจาก เหตุภัยธรรมชาติ อาทิเช่น พายุ ฟ้าผ่า ลูกเห็บ เขม่าควันไฟ ฝุ่นพิษ มลภาวะ

(3) การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างผิดวิธี ที่ไม่ได้เป็นไปตามคู่มือการดูแลแผงเซลล์ แสงอาทิตย์จากผู้จัดจำหน่าย

(4) การกระทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาอันเกิดจากบุคคล เช่น เสียหายจากเครื่องกระสุนปืน พลุ หรือ ประทัด และสิ่งของใดๆที่ตกลงมาใส่แผงโซล่าเซลล์ทำให้ได้รับความเสียหาย

ในส่วนของการรับประกันอินเวอร์เตอร์นั้น ปกติแล้ว ผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่ายจะรับประกันเป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุประกันได้นานสูงสุด 20 ปี หากพบว่าความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายของอินเวอร์เตอร์จากการใช้งานปกติในระยะเวลารับประกัน ผู้ผลิตหรือบริษัทจัดจำหน่ายมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือไม่ได้ประสิทธิภาพ

เรายินดีให้คำปรึกษาในการติดตั้งSolar Cell Systemบนหลังคา สำรวจและประเมินราคา ฟรี นอกจากนี้เรายังมีทีมงานมืออาชีพ ในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆในการติดตั้งให้ลูกค้าทุกท่าน

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​