ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

ข้อดีของการติดตั้งโซล่ารูฟเพื่อผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบันการติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการประหยัดค่าไฟในระยะยาว และนอกจากการเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่ช่วยประหยัดไฟแล้ว การติดตั้ง
‍โซล่ารูฟ ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่หลายคนยังไม่ทราบ ดังนี้

1. สามารถช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาว คืนทุนไว เพราะแผงโซล่าเซลล์หรือ Solar PV มีอายุการใช้งานได้ยาวนานถึง 25 ปี  ในขณะที่ผู้ลงทุนในการติดตั้งโซล่ารูฟ สามารถคืนทุนได้ภายใน 3-5ปี  หากนำมูลค่าการประหยัดไฟมาใช้คำนวนการคืนทุน ดังนั้นหากคิดจากอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ 25 ปี  จะเห็นได้ว่าหลังจากปีที่ 5 ผู้ลงทุนสามารถใช้ไฟฟรีที่ผลิตได้เองไปอีกอย่างน้อย 20 ปี  ซึ่งมูลค่าของค่าไฟที่ผลิตได้เองนี้ ถือเป็นกำไรที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงกว่าการลงทุนชนิดอื่น

2. ลดโลกร้อน เพราะระบบโซล่าเซลล์ คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้แตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า ซึ่งเป็นขบวนการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ปราศจากการเผาไหม้ ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ที่เป็นสาเหตุให้โลกมีอุณหภูมิร้อนขึ้น จึงถือว่าผู้ลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือ Solar PV มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในเวลาเดียวกัน

3. ลดอุณหภูมิภายในอาคาร การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือ Solar PV บนหลังคามีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิภายในอาคารอย่างน้อย 1 -3 องศาเพราะแผงโซล่าเซลล์หรือ Solar PV จะช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่งผ่านมายังพื้นที่ด้านล่างหลังคาได้โดยตรง ส่งผลให้อากาศภายในอาคารเย็นสบาย

4. ขายไฟคืนการไฟฟ้า กรณีที่ผู้ลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือ Solar PV บนหลังคาอยู่ในภาคประชาชน รัฐบาลได้ออกนโยบายให้มีการรับซื้อไฟส่วนที่เหลือจากการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ที่โดยปกติจะต้องไหลกลับคืนสายส่งไปอย่างสูญเปล่า แต่รัฐบาลประกาศรับซื้อคืนที่อัตราหน่วยละ 2.20 บาท สูงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ ทำให้ผู้ลงทุนนอกจากจะได้ประโยชน์จากค่าการประหยัดไฟแล้ว ยังสามารถมีกำไรจากการขายไฟคืนการไฟฟ้าได้อีกทางด้วย

5. ติดตั้งไว ดูแล รักษาง่าย เมื่อเทียบระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานชนิดอื่นจะพบว่าเป็นระบบที่สามารถติดตั้งได้ง่ายที่สุด เพราะเป็นระบบที่ติดตรึงอยู่กับที่ ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัย และง่ายต่อการบำรุงรักษา  สามารถทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ภายใน 1-12 สัปดาห์ สามารถดูแลรักษาได้ด้วยการล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ตรวจสอบการทำงานของแผงโซล่ารูฟ การตรวจสอบการทำงานของ inverter สายไฟและอุปกรณ์ อื่นๆ แค่ 3 ครั้ง/ปี หรือทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ลงทุนต่ำ คืนทุนไว ปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์หรือ Solar PV มีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นเกือบเท่าตัว เมื่อเทียบกับ 2-3 ปีก่อน สวนทางกับราคา ดูได้จากราคา/วัตต์ของทั้งระบบฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ 18 – 25 บาท/วัตต์ เทียบกับราคาเมิ่อ  2-3 ปีก่อนอยู่ที่ 26-30 บาท/วัตต์ ทำให้คนหันมานิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคากันมากขึ้น เพราะโซล่าเซลล์ ราคาถูกและลงทุนต่ำ คืนทุนไว แต่ได้ของที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าในอดีต

7. ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับภาคเอกชนที่ทำอุตสาหกรรมใดๆที่อยู่ในเครือข่ายของการส่งเสริมการลงทุนของ BOI สามารถนำยอดเงินกึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในการติดโซล่ารูฟ เพื่อการประหยัดพลังงานภายในอุตสาหกรรมของตนเองมาใช้หักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้โดยตรงภายในระยะเวลา 3 ปี                

ดังนั้นหากใครที่ยังมองหาวิธีการลดค่าไฟที่คุ้มค่าในระยะยาว  ลงทุนต่ำ คืนทุนไว ดูแลรักษาง่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือ Solar PV บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในเวลานี้

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​