ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

ติดตั้งโซล่าเซลล์ : กระบวนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์มักให้พลังงานที่ยั่งยืน หลังจากที่ผู้คนสังเกตเห็นถึงประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์แล้วพวกเขาก็สนใจที่จะติดเเผงโซล่าเซลล์ ราคา ที่บ้านของพวกเขา เช่น โซล่ารูฟเพื่อลดค่าพลังงานที่บ้านของพวกเขา มี บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์ หลายแห่ง แต่หากคุณต้องการติดตั้งด้วยตัวเองนี่คือขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยตัวเองอย่างละเอียด
 

 

ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์  มีวิธีอย่างไรบ้าง มาอ่านกัน??? 

 

จำเป็นต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?
การเริ่ม ติดตั้งโซล่าเซลล์ คุณต้องมีอุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์ โซล่าอินเวอร์เตอร์ พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม และแบตเตอรี่สำรองหรือที่เรียกอีกอย่างว่าระบบออนกริด หากสถานที่ติดตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าคุณต้องสร้างนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นแสงแดด

เริ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์
ติดตั้งอุปกรณ์ยึดจับบนพื้นดินหรือบนหลังคาเพื่อรองรับแผงโซล่าเซลล์ ตรวจสอบทิศทางของตัวยึดเพื่อให้แผงรับแสงแดดมากที่สุด อุปกรณ์ยึดจับทั้งหมดต้องติดตั้งเอียงเล็กน้อยโดยมีมุมระหว่าง 18 ถึง 36 องศา

จากนั้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเเล้ว คุณสามารถวางแผงโซล่าเซลล์บนอุปกรณ์จับยึดเเล้วขันน็อตและสลักเกลียวให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันน็อตและสลักเกลียวเเน่นดีเเล้ว หลังจากนั้นสามารถเริ่มเดินสายไฟฟ้าได้ ตัวเชื่อมต่อ MC4 จำเป็นต้องใช้ เนื่องจากเป็นตัวเชื่อมต่อแบบสากล ในการเชื่อมต่อกันสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือการเชื่อมต่อแบบขนานก็ได้ ในระหว่างการติดตั้งสายไฟตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้าในครัวเรือนเรียบร้อยดีเเล้ว
 

เชื่อมต่อระบบกับโซล่าอินเวอร์เตอร์
จากนั้นคุณสามารถเริ่มเชื่อมต่อโซล่าอินเวอร์เตอร์กับระบบ โดยปกติจะติดตั้งไว้ใกล้กับแผงควบคุมหลัก ไม่สำคัญว่าอินเวอร์เตอร์จะอยู่ในอาคารหรือนอกอาคาร แต่ควรติดตั้งไว้ในที่เย็นเพื่อคงประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ในขณะที่เชื่อมต่อโปรดระวังอย่าให้สายขั้วลบเชื่อมกับขั้วลบของอินเวอร์เตอร์ และอย่าให้สายขั้วบวกของแผงโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับขั้วบวกของอินเวอร์เตอร์ เเละต้องระวังความปลอดภัยขณะการเชื่อมต่ออยู่เสมอ!

Bond Solar Inverter และ เเบตเตอร์รี่สำหรับโซล่าเซลล์
หลังจากนั้นให้เชื่อมต่อโซล่าอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ วัตถุประสงค์ของการติดตั้งแบตเตอรี่โซล่าเซลล์คือเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดตอนของพลังงานในช่วงเวลาที่มีเมฆมากหรือเวลากลางคืน โดยปกติจะเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ด้วยขั้วบวกกับบวกและขั้วลบกับลบ

เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับคอนซูมเมอร์ยูนิต
หลังจากนั้นให้เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับคอนซูมเมอร์ยูนิตเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ปลั๊กธรรมดาเพื่อเชื่อมต่อกับแผงสวิตช์ไฟหลักและเครื่องวัดการผลิตเพื่อตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้จริง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สามารถใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบได้

เริ่มและทดสอบแผงโซล่าเซลล์
หลังจากเดินสายไฟฟ้าและเชื่อมต่อเสร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มเปิดสวิตช์เพื่อทดสอบระบบแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งใหม่ได้ หากระบบทำงานได้ดีแสดงว่ากระบวนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เสร็จสมบูรณ์คุณควรตรวจสอบระบบเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมบ่อยๆหากจำเป็น
 

แหล่งที่มา
https://evergreensolar.com/installation/
https://www.greenmatch.co.uk/blog/2014/09/solar-panel-installation-and-maintenance
http://www.electronicsandyou.com/solar-panel-installation-guide-step-by-step-process.html

extra03-blpower_co_th-MTTA (1)(Noreena)

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​