ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

ทำไมคนถึงหันมาสนใจผลิตไฟฟ้าจาก พลังงาน แสงอาทิตย์ ราคา

การเปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์ ราคาให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเป็นอย่างมาก  เพราะ พลังงาน แสงอาทิตย์ ราคา เป็นขุมพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องซื้อหา และสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ที่เป็นที่โล่งแสงส่องถึง  ขอเพียงแค่เลือกแผ่นโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพดีรับแสงได้อย่างยาวนานและสามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในสภาพอากาศไม่เอื้อ อำนวย และติดตั้งให้อยู่ในทิศทางที่รับแสงได้ดี และรับแสงได้นานที่สุด ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทดแทนไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้สูงสุดถึง 50%

ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ราคาเป็นระบบพลังงานทดแทนที่ไม่มีขั้นตอนการเผาไหม้ หรือชิ้นส่วนที่ต้องให้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าเหมือนพลังงานทดแทนอื่นๆ อย่างเช่นการผลิตไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานลม พลังงานน้ำ หรือพลังงานชีวมวล  จึงถือได้ว่าพลังงาน แสงอาทิตย์ ราคาเป็นพลังงานที่สะอาด มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าพลังงานชนิดอื่น และต่ำกว่าค่าไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้า  ดังนั้นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ราคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองจึงช่วยให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนในส่วนของค่าไฟไปพร้อมๆกับการได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน อีกทั้งเมื่อเทียบระบบ
‍พลังงาน แสงอาทิตย์ ราคากับพลังงานทดแทนชนิดอื่นจะพบว่าเป็นระบบที่สามารถติดตั้งได้ง่าย มีความทนทาน ปลอดภัย และง่ายต่อการบำรุงรักษา  สามารถทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ภายใน 1-12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการโดยไม่รวมกระบวน การขอใบอนุญาตในการติดตั้งระบบและขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้าหรือระบบ Grid                

ทั้งนี้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน แสงอาทิตย์ ราคา จะสามารถใช้ร่วมกับกระแสไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือระบบGridได้โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องมีระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ หากว่าเน้นการใช้ไฟส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าหรือระบบกริดมีราคาแพงกว่าตอนกลางคืน  โดยปกติ หากเป็นอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่น โรงงาน อาคารสำนักงาน หรือ ศุนย์การค้า จะมีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว การจัดหาระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ซึ่งมีราคาแพงและยังไม่เป็นที่แพร่หลายจึงไม่มีความจำเป็น                

อนึ่ง พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงาน แสงอาทิตย์ ราคาสามารถใช้ทดแทนไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหรือระบบกริดได้ อย่างน้อยร้อยละ 30 -50 ของปริมาณการใช้ไฟปกติ ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่เป็นปัจจัยในการผลิตไฟในแต่ฤดูกาล ช่วงเวลาและระยะเวลาในการใช้ไฟว่าการใช้ไฟอยู่ในช่วงเวลาที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่หรือไม่  และนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟแล้ว โซล่าเซลล์ที่เป็นอุปกรณ์หลักในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยังช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ดีอีกด้วย เพราะโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา จะช่วยลดความร้อนที่มาจากแสงอาทิตย์ส่งไปยังหลังคาและพื้นที่ใช้งานด้านล่าง จึงทำให้อุณหภูมิภายในอาคารลดลงได้ 1-3 องศา                
นอกเหนือจากการมีไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ผลิตได้เอง ใช้เองในระบบสายส่งหรือระบบกริดเพื่อประหยัดค่าไฟ และ ลดอุณหภูมิภายในอาคารแล้ว ภาครัฐยังออกนโยบายเพื่อกระตุ้นภาคประชาชนให้หันมาสนใจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการรับซื้อไฟที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนที่เหลือจากการใช้  ซึ่งโดยปกติจะต้องไหลกลับคืนการไฟฟ้าหรือสายส่งไปอย่างสูญเปล่าเมื่อถูกใช้ไม่หมด ในอัตรารับซื้อคืนที่หน่วยละ 2.20 บาท จึงถือว่าเป็นอีกนโยบายหนึ่งในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนให้หันมาสนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง COVID ที่ทุกคนต้องอยู่บ้านและทำงานที่บ้านหรือ work from home ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าไฟบ้านและอาคารเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองจึงเป็นอีกวิธีที่คนหันมาให้ความสนใจลงทุนเพราะจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาวซึ่งเมื่อคิดกลับมาเป็นตัวเงินแล้วถือว่าให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนชนิดอื่น อีกทั้งปัจจุบันราคาแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สวนทางกับราคาที่ถูกลง จึงยิ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้ภาคประชาชนหันมาสนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้นเป็นเท่าตัวเทียบกับในอดีต              
นอกจากจะมีนโยบายจูงใจในภาคประชาชนแล้ว ในส่วนของภาคเอกชน รัฐก็ได้ออกนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยเช่นกัน กล่าวคือการให้บริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีเงื่อนไขว่ากิจการใดๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ที่มีการลงทุนในเครื่องจักรและ/หรือ ระบบ ตลอดจนอุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการผลิตไฟฟ้าใช้เองไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ราคา หรือ พลังงานทดแทนชนิดอื่น สามารถนำยอดเงินกึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าว เพื่อการประหยัดพลังงาน ภายในอุตสาหกรรมของตนเองมาใช้หักภาษีเงินได้นิติบุคคล กับกิจการนั้นๆได้โดยตรงภายในระยะเวลา 3ปี

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​