ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

15 เหตุผล ทําไมการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจึงได้รับความนิยม

1.พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่ฟรี ใช้ได้ไม่มีวันหมด ต่างจากพลังงานที่มาจากฟอสซิล ที่มีราคาแพง เช่น นํ้ามัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ 

2.พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทั่วโลก ต่างจากพลังงาน นํ้า ลม หรือขยะ ที่มีอย่างจํากัด 

3.การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ช่วยลดภาระต้นทุนค่าไฟที่ต้องซื้อจากรัฐ ซึ่งมีแนวโน้วจะสูงขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะต้นทุนไฟฟ้า ตลอดอายุการใช้งานของระบบโซล่าเซลล์นั้นถูกกว่า 3 เท่า 

4.การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร อย่างน้อย 1-3 องศา และช่วยปกป้องวัสดุมุงหลังคาให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ด้วย 

5.นอกจาก แผงโซล่าเซลล์ สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟได้แล้ว ยังสามารถนําไปใช้แทนวัสดุมุงหลังคาได้ เพราะมีอุปกรณ์ยึดจับที่ออกแบบมาให้การติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ กับโครงสร้างต่อชนกันสนิท สามารถกันแดด กันฝนได้เป็นอย่างดีหากนําไปใช้แทนหลังคาสําหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานที่ไม่ได้กังวลเรื่องการรั่วซึมของนํ้ามาก นัก อาทิเช่น หลังคาโรงจอดรถ หลังคาพื้นที่อเนกประสงค์ หลังคาดาดฟ้าอาคาร ก็จะทําให้ประหยัดค่าวัสดุมุง หลังคาไปได้มหาศาล 

6. ราคาของอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา ถูกกว่าสมัยก่อน 20 -30% ทําให้การคืนทุนสั้นขึ้น จาก 5-6 ปี เหลือเพียง 3-4 ปี 

7.อายุการใช้งานของอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่า รูฟ ยาวนานถึง 25 ปี 

8.การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก เพราะการทํางานของระบบโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าไม่ซับซ้อน มีอุปกรณ์หลัก เพียงแค่ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ และสายไฟ 

9. การสึกหรอของอุปกรณ์มีน้อย เพราะระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นระบบที่มีการติดตั้งอยู่กับที่ ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเหมือนระบบที่การสร้าง พลังงานมาจากการเคลื่อนที่หรือพลังงานจล อาทิเช่น พลังงานลม หรือ พลังงานนํ้า

10.การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกออกสู่ ชั้นบรรยากาศโลกเหมือนการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานฟอสซิล จึงเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม สามารถนําไปทำเป็นแคมเปญด้าน CSR ให้กับองค์กรได้ 

11.ได้รับการสนับสนุนให้สิทธิการลดภาษีจากภาครัฐ สําหรับ ภาคอุตสาหกรรมและนิติบุคคล ที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่มีสินค้าหรือ อุตสาหกรรมการผลิตที่ผ่านสิทธิบัตร BOI สามารถนํา 50% ของมูลค่าเงินลงทุนมาลดภาษีได้โดยตรงอย่าง น้อย 3 ปี 

12. เนื่องจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ มีปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ที่สามารถลดได้ เป็นนัยยะสําคัญ ภาครัฐจึงได้ออกมาตรการให้สิทธิการลดภาษี สําหรับ ภาคอุตสาหกรรมและนิติบุคคลที่ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ มีปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ 

13.ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ที่สามารถลดการปลดปล่อยได้จากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ / โซล่า รูฟท็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สามารถนํามาจําหน่ายได้ในโครงการ “ลดก๊าซ เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” / Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER ซึ่งเป็นการขายให้กับองค์กร หรือภาคเอกชนใดๆ ที่ต้องการนําปริมาณการปลดปล่อย คาร์บอนฟุตปริ้นท์ไปใช้สําหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การทํา CSR หรือการส่งออก ไปยัง EU หรือประเทศคู่ค้า อื่นใด ที่กําหนดให้บริษัทผู้นําเข้ามีใบรับรองคาร์บอนเครดิตก่อนส่งออกไปขาย เป็นต้น

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​