ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

กระทราวงสาธารณะสุข ตั้งเป้าปี 67 ลุยติดตั้งโซล่าเซลล์ครบ 1,855 แห่ง ลดใช้พลังงานร้อยละ 20 เริ่มใช้รถไฟฟ้า

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ว่า สธ.ได้ประกาศนโยบาย Smart Energy and Climate Action (SECA) : พลังงานอัจฉริยะและการดำเนินการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด สธ.มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของโลกร้อน โดยปี 2566  กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด สธ. ทั้งหน่วยงานบริหาร คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)และหน่วยบริการ คือ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชน ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาให้แล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 1,855 แห่ง ประมาณการว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 904,353,667.20 บาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 99,458.49 tonCo 2/ปี

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​