ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แบงค์ปล่อยกู้ติดตั้งและซื้ออุปกรณ์โซล่า ลดค่าไฟฟ้า

  • นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ GSB Go Green เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือ โซล่า รูฟ สำหรับบุคคลธรรมดา ในภาวะที่ต้องเผชิญปัญหาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอยู่ขณะนี้ และสินเชื่อ GSB for BCG Economy เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือ โซล่า รูฟ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  • โดยสินเชื่อ GSB Go Green สำหรับผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี วัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งหรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะ เช่นติดตั้งโซล่าเซลล์ โซล่ารูฟท็อป ติดตั้ง EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซื้อรถยนต์ ไฟฟ้า (EV) รถยนต์ไฮบริด รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในกรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวมสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 7.99% และเงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 799 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก ส่วนสินเชื่อ GSB for BCG Economy สำหรับธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG Model (Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy) เพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนลงทุนในทรัพย์สิน ลงทุนด้านพลังงานทดแทน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี.

 

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​