ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

MEA ร่วมกับ ป.ป.ช.เปิดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop

นายชยาวุธ จันทร ประธานกรรมการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปิดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ การไฟฟ้านครหลวง โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA และนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ร่วมทำพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)จังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียนพร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมดำเนินตามนโยบายภาครัฐ MEA มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ป.ป.ช. ในครั้งนี้โดยตามสัญญาบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กับ MEA ได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นั้น MEAจะสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 798.00 kWpและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการทั้งสิ้น 20 ปีสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) นี้เมื่อเริ่มเปิดการใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว จะมีอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าเฉพาะในส่วนของระบบอยู่ที่ร้อยละ 15 จากอัตราค่าไฟฟ้าเดิมที่ 4.04 บาทต่อหน่วย (kWh)โดยลดลงเป็นอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ 3.44 บาทต่อหน่วย (kWh) ทั้งนี้ คาดว่าสำนักงาน ป.ป.ช.จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 500,000 บาทโดยจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 471.63 tonCo₂/ปีหรือเทียบเท่าการปลูกต้นสักประมาณ 26,797 ต้น หรือคิดเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 268 ไร่

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า“โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มุ่งเน้นให้สำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 10และให้ลดลงเป็นร้อยละ 20 ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.มีความเชื่อมั่น MEA

ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบการใช้พลังงานทดแทน และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของ MEAจึงได้มีข้อตกลง ในการร่วมดำเนินการในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญและขยายผลต่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในโอกาสต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับ ผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line :MEA Connect, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​