ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

PEA ส่งมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชนที่เชียงใหม่

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานส่งมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ PEAพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟแชร์ริตี้และชุมชนบ้านแม่หลองใต้ หมู่ 1 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

PEA ส่งมอบโครงการฯ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟแชร์ริตี้และชุมชนบ้านแม่หลองใต้ หมู่ 1 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่โดยดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบรวมศูนย์ตามมาตรฐานของ PEA

โดยได้นำเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาสนับสนุน ขนาด35 กิโลวัตต์ พร้อมชุดกักเก็บพลังงาน 211 กิโลวัตต์ชั่วโมง (Off Grid) เพื่อใช้งานจำนวน78 ครัวเรือน และ 1 โรงเรียน โดยกำหนดให้ใช้ไฟฟ้าสูงสุดสำหรับโรงเรียน 2,000 วัตต์และครัวเรือนละ 300 วัตต์ ซึ่งต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 535 วัตต์ จำนวน 54 แผงอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) ขนาด 5,000 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง แบตเตอรี่ ขนาด 48โวลต์ 150 แอมป์ชั่วโมง จำนวน 30 ลูก

เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมต่อไป

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​